Huisregels – kickboksen voor iedereen!

HUISREGELS

Huisregels Amieries Gym

Bij het betreden van de accommodatie stemt u toe en geeft u aan, zich te houden aan de volgende huisregels:
 1. Het Lidmaatschap komt tot stand door je via een Fitmanager account een abonnement toe te wijzen. Inschrijven en afmelden voor een les verplicht, dit gaat via het systeem van Fitmanager. Wanneer een deelnemer zich wenst in te schrijven of af te melden kan dit via de app Fitmanager of via de website van Fitmanager nog tot enkele minuten voordat de les begint. Je bent minimaal vijf minuten voor aanvang van de activiteit aanwezig. Zo kan er steeds tijdig gestart worden.
 2. Elke deelnemer dient bij de uitvoering van de activiteiten neutrale of Amieries Gym sportkleding te dragen.
 3. Je bent verantwoordelijk voor je eigen spullen. Laat ze dus nooit onbewaakt achter!
 4. Kostbare materialen blijven thuis.
 5. Sieraden (horloges, kettingen, oorbellen, ringen, enz.) worden voor de les uitgedaan.
 6. Kauwgom eten tijdens de les is verboden.
 7. Persoonlijke hygiëne (deo, enz.) wordt op prijs gesteld.
 8. Je dient binnen 15 minuten na de afloop van de lessen de kleedkamers te verlaten.
 9. Ongewenste intimiteiten, verbaal en/of lichamelijk geweld worden niet getolereerd.
 10. Alle materialen wordt na gebruik opgeruimd.
 11. De gebruikte zaal wordt schoon achter gelaten.
 12. De deelnemer is gehouden de aanwijzingen van de leiding van Amieries Gym, in ieders belang en ter verzekering van hygiëne, veiligheid en een goed verloop van de activiteiten, onverwijld op te volgen.
 13. De deelnemer is aansprakelijk voor de schade die hij door schuld of opzet (waaronder nalatigheid) toebrengt aan apparatuur of andere eigendommen van Amieries Gym, de trainingsruimte of aan derden.
 14. Het is onder geen beding toegestaan apparatuur of andere eigendommen van Amieries Gym of de trainingsruimte zonder toestemming te gebruiken of mee te nemen.
 15. De leden van Amieries Gym heeft het recht publiek mee te nemen. Amieries Gym is bevoegd om bij wangedrag en overtreding het publiek de toegang tot het sportcentrum te ontzeggen.

BLIJF OP DE HOOGTE